ཁྱུང་པོའི་ཁྲ་བྲིས་ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་རིན་མེད་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།