༢༠༡༥----༢༠༡༦སློབ་ལོའི་སློབ་དུས་གཉིས་པའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སློབ་མཇུག་རྒྱུགས་ཤོག ། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།