ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།