སྣ་རྩེ་སློབ་འབྲིང་༢༠༡༩-༢༠༢༠ལོའི་ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆའི་སློབ་མཇུག་ཡིག་རྒྱུགས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།