སྡེ་རོང་རྫོང་གྲོང་མཐིལ་ཕྱོགས་ཁག་ཞག་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་སློབ་དཔྱོད་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།