ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སྨད་ཆ་བོད་རྩིས། ཟླུམ་སྙུང་གྱི་བོངས་ཚད། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།