ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ། སློབ་ཚན་བཅི་གཅིག། ཡ་རུ་ཞིག 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།